interview

Interview with Wiktoria Choręziak

Read the interview with Wiktoria Choręziak, 17 years old model and alpine skier. Wiktoria was born deaf but can speak and sign. During our session she told us about her life and answered numerous questions. Enjoy!

Wywiad z Wiktorią Choręziak

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Wiktorią Choręziak, 17-letnią modelką i narciarką alpejską. Wiktoria urodziła się głucha, ale potrafi mówić i migać. Podczas naszej konferencji opowiedziała nam o swoim życiu i odpowiedziała na liczne pytania.